HomeButton  ServicesButton      ManufacturersButton    ContactsButton

 

Извършвани дейности по поддръжка:

  • Преинсталация на всички всички версии на Windows със запазване на потребителската информация;
  • Поддръжка на сървърни конфигурации;
  • Инсталиране и обновяване на програмен софтуер;
  • Инсталиране и подготовка за работа на електронни подписи и сертификати за банкиране;
  • Почистване на компютри от вируси;
  • Архивиране на информация;
  • Допълнителни настройки по желание на клиента;