HomeButton  ServicesButton      ManufacturersButton    ContactsButton

 

За нас:

“НОЛИС” OOД е осонована през 1990 г. и е сред първите компютърни фирми в България.

От самото си създаване досега фирмата се занимава с разработка и изграждане на компютърни, информационни и комуникационни системи.

Фирмата е изградила компютърни и информационни мрежи в Министерство на отбраната, Генералния щаб на Българската армия, радио-комуникационна система за Гражданска защита и други проекти за водещи производствени и търговски фирми.

Осъществява техническа, хардуерна и системна поддръжка на компютърните системи и мрежи на наложили се на пазара български и международни фирми.

Предлага изградени цялостни решения – доставка на оборудване, изграждане на компютърни мрежи, внедряване на системата и обучение на потребителите.

Разполага с екип от опитни и енергични специалисти, които са готови да намерят индивидуално решение на Вашия проблем.